De Eenhoorn Amersfoort 6 juni

Kennisdelingbijeenkomst thuiszitters en combinatie middelen onderwijs – jeugdhulp

Op 6 juni komen zo’n 80 deelnemers samen in Utrecht op de kennisdelingbijeenkomst ‘Thuiszitters en combinatie middelen onderwijs-jeugdhulp’, georganiseerd door het Steunpunt Passend Onderwijs in het kader van de Landelijke Actieweek Thuiszitters.

De deelnemers zijn grotendeels afkomstig uit het onderwijs en gemeenten, maar er zijn ook enkele ouders en één thuiszitter. Projectleider Mike Jolink heet hen van harte welkom namens het Steunpunt Passend Onderwijs. Hij kondigt de twee hete hangijzers aan waaraan de zaal de handen na vandaag hopelijk minder dan voorheen zal branden: de financiering van het grijze gebied tussen jeugdhulp en onderwijs enerzijds en de zo hardnekkige problematiek van thuiszitters anderzijds. Het eerste onderwerp wordt door Vincent Fafieanie van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) in de verf gezet.

Lees hier het verslag en bekijk hier de presentatie.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video