Utrecht 19 juni

Bijeenkomst invlechting so en vso

Dinsdag 19 juni 2018 vond de bijeenkomst plaats over de invlechting van het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Tijdens deze bijeenkomst stond een onderzoek centraal dat werd uitgevoerd door Infinite Financieel (Rick de Wit en Els Verschure). Het onderzoek werd uitgevoerd om antwoord te geven op de vraag wat de beste vervolgstappen kunnen zijn in dit dossier. Als centrale onderzoeksvraag werd geformuleerd: ‘hoe dient het (voortgezet) speciaal onderwijs wettelijk, en daaruit voortvloeiend in onderliggende regelgeving, verankerd te zijn, opdat de samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs maximaal én maximaal divers kan zijn?’

Lees hier het volledige verslag.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video