po vo
25 november 2019

Meerjarig onderzoek naar passend onderwijs en themaonderzoek swv

De Inspectie van het Onderwijs gaat de komende jaren onderzoek doen ‘naar de effecten van verschillen in beleidskeuzes tussen samenwerkingsverbanden (swv) voor leerlingen. Dat meldt de inspectie in haar nieuwsbrief van november 2019.

“Daarnaast doen we inventariserend onderzoek naar beschikbare informatie over beleidsverschillen tussen samenwerkingsverbanden.” Met de uitkomsten uit het meerjarig onderzoek hoopt de inspectie meer inzicht te krijgen op de ‘effecten hiervan voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften (LEO’s) en leerlingen en leraren in het regulier onderwijs’.

Naast het bericht over het meerjarige onderzoek naar de verschillende beleidskeuzes bij swv, laat de inspectie weten bezig te zijn met een publicatie over haar bezoeken aan vijftien swv in het kader van het themaonderzoek governance.

Hierbij werden swv onder meer bevraagd op verschillende onderwerpen rondom governance en over het functioneren van onafhankelijk intern toezicht. De resultaten publiceert de inspectie komende kwartaal in een rapport, waarvan alle swv een exemplaar ontvangen.


Nieuws 2 juli 2020

Experimenten ‘intensieve samenwerking regulier en speciaal onderwijs’ open voor aanmelding

Scholen kunnen vanaf heden een aanvraag indienen om komend schooljaar deel te nemen aan het experiment ‘samenwerking regulier en speciaal […]

Meer lezen »

Nieuws 2 juli 2020

Eenmalig extra bekostiging voor nieuwkomersonderwijs 

Voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs wordt eenmalig een extra kwartaal nieuwkomersbekostiging uitgekeerd. Met deze financiering krijgen scholen de kans […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video