po vo
25 november 2019

Meerjarig onderzoek naar passend onderwijs en themaonderzoek swv

De Inspectie van het Onderwijs gaat de komende jaren onderzoek doen ‘naar de effecten van verschillen in beleidskeuzes tussen samenwerkingsverbanden (swv) voor leerlingen. Dat meldt de inspectie in haar nieuwsbrief van november 2019.

“Daarnaast doen we inventariserend onderzoek naar beschikbare informatie over beleidsverschillen tussen samenwerkingsverbanden.” Met de uitkomsten uit het meerjarig onderzoek hoopt de inspectie meer inzicht te krijgen op de ‘effecten hiervan voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften (LEO’s) en leerlingen en leraren in het regulier onderwijs’.

Naast het bericht over het meerjarige onderzoek naar de verschillende beleidskeuzes bij swv, laat de inspectie weten bezig te zijn met een publicatie over haar bezoeken aan vijftien swv in het kader van het themaonderzoek governance.

Hierbij werden swv onder meer bevraagd op verschillende onderwerpen rondom governance en over het functioneren van onafhankelijk intern toezicht. De resultaten publiceert de inspectie komende kwartaal in een rapport, waarvan alle swv een exemplaar ontvangen.


Nieuws 3 december 2019

Online nieuwe versie bekostiging (v)so passend onderwijs, 29 november 2019

Bekijk hier de nieuwe versie bekostiging (v)so passend onderwijs.

Meer lezen »

Nieuws 3 december 2019

Rapport Kinderombudsman leerlingenvervoer

In het rapport “Als de weg naar passend onderwijs niet passend is“ heeft De Kinderombudsman vragen, klachten en ontvangen informatie […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video