po vo
3 september 2019

Meedenken met de ontwikkeling van de Bestuurlijke Scan passend onderwijs?

Een van de belangrijkste randvoorwaarden voor het slagen van passend onderwijs is de kwaliteit van de bestuurlijke samenwerking op het niveau van het samenwerkingsverband. Het Steunpunt Passend Onderwijs wil graag een ‘Bestuurlijke Scan’ ontwikkelen om het gesprek over passend onderwijs op bestuursniveau te ondersteunen. Dit in navolging van de reeds bestaande Scan Passend Onderwijs (https://scanpassendonderwijs.nl/).

De scan wordt  een hulpmiddel om het gesprek over (de toekomst) van passend onderwijs te ondersteunen. Zo kan de scan niet alleen worden ingezet binnen het samenwerkingsverband, maar kan het ook benut worden bij bestuurlijke visitatietrajecten tussen samenwerkingsverbanden, waarbij  de resultaten van de scan aanknopingspunten leveren voor het visitatiegesprek.

Kortom: met de Bestuurlijke Scan levert het Steunpunt Passend Onderwijs een bijdrage  aan het bestuurlijke gesprek over passend onderwijs en het leren van en met elkaar middels collegiale visitatie. Vanuit het steunpunt zijn wij  op zoek naar schoolbestuurders en leidinggevenden van samenwerkingsverbanden die willen meedenken in de opzet van de scan. Het gaat hierbij om de thematiek en de onderliggende vragen/ stellingen.

Interesse om mee te denken? Het gaat om een reflectiemoment in Utrecht van maximaal 2 uur. Neem contact op met mikejolink@vo-raad.nl (projectleider van het Steunpunt Passend Onderwijs po vo).


Nieuws 21 januari 2021

Inschrijving geopend voor Intervisietraject leidinggevenden passend onderwijs

In deze bijzondere periode is de behoefte groot om met elkaar – als leidinggevenden van swv’s – te sparren over […]

Meer lezen »

Nieuws 21 januari 2021

Uitwisselingsbijeenkomst ‘Anders Organiseren’

Veel scholen in het primair onderwijs zijn bezig, of zoeken naar manieren, om hun onderwijs anders te organiseren. Om scholen […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video