po vo
7 maart 2017

Masterclasses ‘Leidinggeven aan een samenwerkingsverband’

Het Steunpunt Passend Onderwijs VO organiseert in 2017 in samenwerking met het veld drie masterclasses voor directeur(-bestuurders) en coördinatoren van samenwerkingsverbanden. Tijdens deze masterclasses werkt u als directeur of coördinator aan het versterken van uw persoonlijke vaardigheden en competenties. Leiderschap, het werken aan public affair skills en reflectie op de eigen rol staan centraal!

Programma

In elk van de masterclasses behandelen we een ander thema dat wordt ingeleid door een (of meerdere) inspirerende en toonaangevende spreker(s). Onder begeleiding van een facilitator gaat u vervolgens samen aan de slag om uw leervragen te beantwoorden. De facilitator biedt een set ‘leerinterventies’ die u helpen het rendement van uw handelen in uw praktijk te vergroten. U schrijft zich per masterclass in.

Masterclass 1 ‘Leiderschap en het omgaan met tegengestelde belangen’
19 juni 2017

  • Rolopvatting leidinggevenden swv-en.
  • Netwerksturing masterclass (theorie).
  • Omgaan met tegengestelde belangen (strategisch leiderschap).

Bekijk hier het verslag van de masterclass.

Masterclass 2 ‘Governance en het maatschappelijke speelveld’
11 september 2017

  • Gemeenschappelijke start met aantal schoolbesturen: het dilemma vanuit verschillende gezichtspunten. In het tweede deel is een apart programma voor schoolbestuurders en directeuren swv-en voorzien.
  • Goed bestuur en de maatschappelijke opdracht van het swv.
  • Niet alleen theorie, maar veel ruimte voor de praktijk (de eigen relatie met bestuur, OPR en het maatschappelijk speelveld).
  • Deze masterclass wordt in samenwerking met de VO-academie georganiseerd.

Bekijk het verslag van de masterclass.

Masterclass 3 ‘Public affairs: het beïnvloedingsspel in het publieke domein’
4 december 2017

  • Netwerksturing en -analyse: werken over je eigen grenzen.
  • Beïnvloeding van en afstemming met het werkveld (bijv. wethouder en gemeenten).
  • Het behartigen van de belangen. U wilt beleids- en besluitvormingsprocessen effectief beïnvloeden.

Bekijk hier het programma van 4 december.

Voorafgaand aan elke masterclass ontvangt u meer informatie over het programma en eventueel aanvullende documentatie. U krijgt een certificaat van elke masterclass waar u aan heeft deelgenomen.

Praktische informatie

Data en tijden: 4 december van 15.00 – 18.00 uur. Aansluitend bestaat de optie om deel te nemen aan een dinerbuffet. U geeft dit bij uw aanmelding aan.
Doelgroep: Directeur(-bestuurders) en coördinatoren swv-en vo.
Locatie: 4 december: Mariënhof, Kleine Haag 2, Amersfoort
Kosten: De bijeenkomst is gratis.
Aanmelden: Via dit formulier
Vragen: U kunt uw vragen stellen aan Mike Jolink via: steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl


Nieuws 20 juni 2018

Veelgestelde vragen over de jeugdsector

Recent heeft het NJi een handreiking gepubliceerd voor nieuwe raadsleden en wethouders waarin veelgestelde vragen over de jeugdsector worden beantwoord. […]

Meer lezen »

Nieuws 19 juni 2018

Ondersteuning nodig bij integratie so-sbo-bao?

Mede naar aanleiding van de Landelijke Praktijkdag integratie so-sbo-bao op 28 april jl. is de ‘Ontwikkelgroep gespecialiseerd basisonderwijs’ uitgebreid met […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video