vo
9 juli 2019

Leerlingen praktijkonderwijs ontvangen schooldiploma

Een groot aantal leerlingen, die het praktijkonderwijs hebben afgerond, hebben op 1 juli een schooldiploma uitgereikt gekregen. Hiermee wordt vooruitgelopen op een op handen zijnde wetswijziging, waarin geregeld wordt dat alle pro-scholen hun leerlingen bij het succesvol doorlopen van het praktijkonderwijs een officieel erkend schooldiploma meegeven.
Het praktijkonderwijs is de enige schoolsoort in het vo zonder eindexamen, de schoolsoort kent daarom tot op heden ook geen officieel diploma. Leerlingen gaan na vijf jaar nu met enkel een getuigschrift van school. Het kabinet wil de wet echter zodanig aanpassen dat ook leerlingen in het pro een erkend diploma krijgen.

Deze ambitie werd opgenomen in het regeerakkoord en eind 2018 door minister Slob ook nader genoemd in een brief aan de Tweede Kamer. Omdat in het praktijkonderwijs geen eindexamen wordt afgenomen, gaat het om een schooldiploma.

Momenteel wordt gewerkt aan het invoeren van de wet. Vooruitlopend op de formele vastlegging in de wet, heeft de minister scholen in het praktijkonderwijs gestimuleerd om al een schooldiploma mee te geven aan hun leerlingen; een groot aantal scholen heeft dit schooljaar gehoor gegeven aan deze oproep.

De VO-raad is blij dat veel pro-leerlingen hiermee – vanaf dit schooljaar al – erkenning krijgen voor wat ze hebben gedaan en hebben bereikt. Met de schooldiploma’s hebben zij een officieel bewijs van hun prestaties en kan via een bijgevoegd portfolio zichtbaar worden gemaakt over welke competenties, vaardigheden en certificaten zij beschikken.

‘Het is fantastisch dat leerlingen de afronding van het praktijkonderwijs extra kunnen vieren met een erkend diploma!’, aldus VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller. Samen met de Sectorraad Praktijkonderwijs heeft de VO-raad zich ingezet voor en meegedacht over de vormgeving van deze schooldiploma’s voor leerlingen in het praktijkonderwijs.


Nieuws 3 juni 2020

Weer naar school

De scholen in het primair onderwijs, het speciaal (voortgezet) onderwijs en de kinderopvangcentra zijn weer gestart. Het voortgezet onderwijs is […]

Meer lezen »

Nieuws 2 juni 2020

Mondelinge staatsexamens kunnen nu toch online, maar voor een beperkte groep leerlingen

Inmiddels zijn de schriftelijke en praktische staatsexamens al een week bezig. Op 6 juni beginnen de mondelinge staatsexamens. Oudervereniging Balans […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video