Banner

Er is een ontwikkelgroep voor samenwerkingsverbanden die werken aan de integratie/samenwerking regulier en speciaal onderwijs en/of dit willen stimuleren. Voor vragen of informatie over (een van) de ontwikkelgroepen kun je contact opnemen met:

Helpdesk Steunpunt Passend Onderwijs
Mail je vraag hier.

Bekijk op deze pagina de terugblikken en relevante informatie.