Banner

Tijdens online bijeenkomsten staat de ontwikkelgroep onder meer stil bij het begrip aanwezigheid. Dit is meer dan simpelweg ‘het tegenovergestelde van afwezigheid’. Maar wat houdt het dan in en hoe draagt dit bij aan preventie van thuiszitten? Thema’s die aan de orde komen zijn onder meer: aanwezigheidsbeleid, aanwezigheidsregistratie, effectieve methodieken bij het voorkomen van thuiszitten, interprofessionele samenwerking en samenwerking met ouders en leerlingen. De bijeenkomsten sluiten aan bij de actualiteit en bij de vragen en behoeften van de deelnemers. De deelnemers gaan in subgroepen met de verschillende thema’s aan de slag. Hun inzichten en opbrengsten worden gedeeld in een online magazine.

Klik hier voor de komende bijeenkomsten, terugblikken en  informatie die gedeeld is in de ontwikkelgroep