Banner

Bestuurders van scholen die bezig zijn met samenwerking/integratie van regulier en speciaal onderwijs komen ongeveer drie maal per jaar bijeen om hiermee gepaard gaande bestuurlijke, organisatorische en juridische knelpunten te bespreken en zo mogelijk op te lossen. De groep heeft onder meer bijgedragen aan de aanpassing van de Beleidsregel experimenten samenwerking regulier speciaal door OCW. Ook overlegt deze groep regelmatig met OCW en de Inspectie van het Onderwijs.