po vo so
19 mei 2021

Leergemeenschap werken aan aanwezigheid

Op 18 maart 2021 heeft de laatste bijeenkomst van de leergemeenschap ‘preventie van thuiszitten’ plaatsgevonden. Deze webinars uit 2020 en 2021 zijn voor iedereen terug te kijken via deze pagina. De leergemeenschap krijgt in de tweede helft van 2021 een doorstart met een andere vorm en focus: het werken aan aanwezigheid.  

De leergemeenschap werken aan aanwezigheid is een initiatief van het Steunpunt Passend Onderwijs in samenwerking met Ingrado, NCJ, NVS-NVL en de LBBO. Binnen dit vervolg op de eerdere leergemeenschap ‘preventie van thuiszitten’ verschuiven we de focus van systeemvraagstukken die bijdragen aan regionale en/of individuele maatwerkoplossingen voor leerlingen die dreigen uit te vallen of thuis zitten naar het werken aan aanwezigheid als insteek om verzuim te voorkomen.

Van preventie van thuiszitten naar werken aan aanwezigheid

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen zelden van de ene op de andere dag de school niet meer bezoeken. Schoolverzuim is meestal een geleidelijk proces met als uiterste consequentie schooluitval. Van de scholensluiting hebben we daarnaast geleerd dat voor de overgrote meerderheid van de leerlingen het aanwezig zijn op school heel belangrijk is. Niet alleen voor de onderwijsresultaten, maar ook voor het welbevinden, de sociale contacten en de persoonsontwikkeling. In deze leergemeenschap nemen we deze grote groep leerlingen als vertrekpunt.

Het werken aan aanwezigheid start met een aanpak gericht op alle leerlingen en heeft oog voor leerlingen met een verhoogd risico op schoolverzuim. Hierbij wordt uitgegaan van een gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokkenen (ouders, kinderen en onderwijs). Maar hoe ziet dat er dan concreet uit? Daar gaan we in de leergemeenschap mee aan de slag.

Aan de slag met aanwezigheid

Het begrip aanwezigheid benaderen we in de leergemeenschap vanuit drie verschillende thema’s:

  1. Aanwezigheidsbeleid: hoe kun je als school actief beleid voeren op aanwezigheid en het echt zien van leerlingen? Hoe zorg je ervoor dat dit levend beleid wordt? Hoe creëer je betrokkenheid van het gehele schoolteam? Wat vraagt dit van de verzuimregistratie/aanwezigheidsregistratie?
    1. Aanwezigheidsbeleid in PO
    2. Aanwezigheidsbeleid in het VO
  2. Effectieve methodieken – wat werkt in een aanpak gericht op aanwezigheid, bij het voorkomen van schoolverzuim?
  3. Samenwerken – hoe creëer je echt gezamenlijk eigenaarschap/betrokkenheid/vertrouwen in de samenwerking, zowel binnen de interprofessionele samenwerking als in de samenwerking met leerlingen en hun ouders?

Opzet van de leergemeenschap

Je schrijft je in voor een van de hierboven genoemde thema’s en gaat aan de slag met de vraag: hoe ziet dit er in de praktijk uit? Gedeelde onderwerpen en vragen uit de verschillende themagroepen komen terug in het plenaire deel van de bijeenkomsten.

Tijdens de bijeenkomsten werk je binnen jouw vaste subgroep toe naar een concrete opbrengst, die na afloop van de leergemeenschap gedeeld wordt met de andere groepen en het veld. Wat deze opbrengst is, stel je met de andere deelnemers van de door jou gekozen themagroep gezamenlijk vast tijdens de eerste bijeenkomst.

Van alle deelnemers wordt een actieve rol en houding verwacht tijdens de bijeenkomsten. De themagroepen worden door een aantal deelnemers uit deze groepen onder begeleiding van de gespreksleider van de groep voorbereid.

Praktische informatie

Voor wie: medewerkers van scholen in het primair en voortgezet onderwijs, samenwerkingsverbanden, medewerkers uit de jgz en jeugdhulpverlening  en leerplichtambtenaren
Waar: online
Wanneer:
Dinsdag 12 oktober 2021 | 14.30 – 17.00 uur
Dinsdag 23 november 2021 | 13.00-15.30 uur
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deelname
Aanmelden: Via dit formulier


Nieuws 17 juni 2021

De Kennisrotonde – begeleiding (hoogbegaafde) leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften

De Kennisrotonde is een uniek loket voor de snelle beantwoording van vragen uit het onderwijs met kennis uit onderzoek, en […]

Meer lezen »

Nieuws 16 juni 2021

Handelingskader thuisblijvers corona

Er zijn gezinnen waar één of meerdere gezinsleden een dermate kwetsbare gezondheid heeft dat een besmetting met corona tot ernstige […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video