po vo
17 december 2018

Landelijke inventarisatie aansluitingen onderwijs en jeugdhulp

Een onderzoek dat de stand van het land weergeeft. Dat is volgens projectleider Michiel van der Grinten van onderzoeksbureau Oberon de kern van de ‘Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018’.

Van der Grinten vindt het vorige week overhandigde advies van kwartiermaker René Peeters aan de Coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd een logische vervolgstap op het in november verschenen onderzoek van Oberon. ,,In de startfase van het onderzoek hebben we ons met het literatuuronderzoek gericht op de verbindingen tussen onderwijs en jeugd en in beeld gebracht wat de randvoorwaarden zijn om tot betere samenwerking tussen deze twee werelden te komen,’’ legt de projectleider uit.

,,De onderzoekers hebben vanuit een eigen analysekader gekeken hoe je twee gescheiden systemen, onderwijs en jeugdzorg met elk een eigen taal en agenda, bij elkaar kunt brengen om vervolgens tot onderlinge samenwerking te komen en een betere aansluiting tussen de twee domeinen te realiseren. Zo hebben we niet alleen obstakels en knelpunten in beeld gebracht, maar juist ook oplossingsrichtingen.’’ Daarmee doelt projectleider op de tweehonderd goede voorbeelden die in de bijlage zijn opgenomen.

,,Met een checklist van vijf werkzame factoren (gedeelde visie, onderling vertrouwen, randvoorwaarden, sturing op samenwerking, borging in beleid en bestuur), die allemaal bijdragen aan betere aansluitingen tussen onderwijs en jeugdhulp, in de uitvoering proberen we het veld te ondersteunen bij vervolgstappen.’’ Die zijn, volgens Van der Grinten blijkbaar nodig, want vrijwel iedereen ervaart knelpunten en daarnaast zit ongeveer een kwart van het onderwijs-jeugdveld nog in de oriëntatiefase of startfase en kan wel wat handvatten gebruiken.

Toch is Van der Grinten niet pessimistisch over de aansluiting tussen onderwijs en jeugd. ,,We zijn pas drie jaar op weg en kijk eens hoe ver we al zijn gekomen. En regio’s die factoren zoals onderling vertrouwen, randvoorwaarden en borging in beleid en bestuur op orde hebben ervaren dat de samenwerking meerwaarde oplevert.’’ Daarbij kan het gaan om meer maatwerk voor leerlingen die hulp en ondersteuning nodig hebben, het terugdringen van het aantal thuiszitters maar ook om procesopbrengsten als verbetering van de communicatie, kortere lijnen en meer contact tussen scholen, jeugdhulpaanbieders en gemeenten.

Verder valt op dat gemeenten de stand van zaken positiever beoordelen dan samenwerkingsverbanden. Toch zijn zij het eens over de belangrijkste knelpunten: een onduidelijke rolverdeling (‘wie is waarvoor verantwoordelijk’) en de complexe financiering (‘wie betaalt wat’).

Juist dit grijze gebied in combinatie met gelimiteerde middelen, zowel aan de onderwijskant als bij gemeenten, maakt volgens Van der Grinten de aansluiting tussen onderwijs op jeugdzorg een complex vraagstuk. ,,Het advies van Peeters en de uitkomsten van ons onderzoek bieden hopelijk voldoende aanknopingspunten om de eerste stappen te zetten’’, aldus van der Grinten.


Nieuws 24 juli 2019

Het Jongerenpanel FNO – Zorg voor Kansen – zoekt nieuwe leden

Het Jongerenpanel bestaat uit jongeren tussen de 15-25 jaar met verschillende achtergronden en verschillende aandoeningen. Wat de panelleden bindt is […]

Meer lezen »

Nieuws 24 juli 2019

Bijeenkomst verkenning bevoegdhedenstelsel voortgezet onderwijs Praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Op dinsdagmiddag 10 september 2019 vindt er vanuit het ministerie van OCW een bijeenkomst plaats over bevoegdheden in het praktijkonderwijs […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video