po vo
Documenten & Instrumenten

Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Gerelateerde items

po vo
Documenten & Instrumenten
Onderzoeksrapport Onderwijs en vriendschappen verschenen

De koepels van de cliëntenorganisaties (IederIn, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Patiëntenfederatie Nederland) vroegen zich af of het uitmaakt of leerlingen met en zonder beperkingen samen naar school gaan. Dit onderzoek uit 2018 geeft een aardig beeld van het belang van het gevoel om erbij te horen, aandacht te schenken aan het contact met ouders en een veilige schoolomgeving.

vo
Documenten & Instrumenten
VO-Signaal Handreiking medicijnverstrekking en medisch handelen

Uitgangspunt van de Wet passend onderwijs is dat leerlingen zo veel als mogelijk aan het reguliere onderwijs deelnemen op de school van hun keuze. Dat betekent dat scholen zo veel als mogelijk tegemoet moeten komen aan de (medische) zorgvraag van leerlingen. Onderwijswerkgevers moeten daarom – in overleg met de (p)mr – nadenken over medicijnverstrekking en medisch handelen. Wat mogen we, wat moeten we, wat kunnen we, en wat willen we als school qua (extra) medische zorg voor onze rekening nemen? In dit VO-Signaal van juni 2017 worden de verschillende vormen van medisch handelen toegelicht en wordt uitgelegd hoe het met de aansprakelijkheid zit als er iets fout gaat.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking toestemmingsvereiste voor hulp bij kindermishandeling

Deze handreiking uit 2016 biedt informatie over het toestemmingsvereiste van ouders bij hulp aan minderjarigen. De informatie richt zich specifiek op hulp aan minderjarigen in verband met kindermishandeling en is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de (geestelijke) gezondheidszorg en jeugdhulpverlening.

po vo
Documenten & Instrumenten
Informatiepakket ernstig meervoudig beperkte leerlingen (EMB)

Ernstig meervoudig beperkte leerlingen zijn leerlingen met een combinatie van een (zeer) ernstige verstandelijke beperking (IQ tot 35), een lichamelijke beperking en bijkomende stoornissen. Voor leerlingen met een dergelijke ernstige problematiek is naast extra ondersteuning in het onderwijs ook extra zorg nodig.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video