po vo
Documenten & Instrumenten

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Gerelateerde items

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking Werken met het schoolondersteuningsprofiel - september 2012

In een schoolondersteuningsprofiel geeft de school aan welke mogelijkheden de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze handreiking biedt handvatten hoe scholen hier op uniforme wijze mee kunnen werken. Hoe beter de profielen vergelijkbaar zijn, hoe duidelijker kan worden op welke terreinen scholen elkaar kunnen aanvullen.

vo
Documenten & Instrumenten
Schoolse Vaardigheden VO in Kaart

Het Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland heeft een hulpmiddel ontwikkeld om de vaardigheden van een leerling in kaart te brengen. De vaardigheden die ontbreken of nog moeten worden ontwikkeld kunnen als onderwerp van gesprek dienen met leerling en ouders. Samen kunnen de ondersteuningsbehoefte(n) of hulpmiddel(en) worden geformuleerd die de leerling nodig heeft om een specifieke vaardigheid te ontwikkelen.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video