po vo
Documenten & Instrumenten

Protocol volledig openen voortgezet onderwijs

De sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben, naar aanleiding van het kabinetsbesluit van dinsdag 24 juni om de deuren van alle scholen per 1 juli te openen, het definitieve protocol ‘Volledig openen voortgezet onderwijs’ gepubliceerd.

Gerelateerde items

po vo
Documenten & Instrumenten
OCW publiceert servicedocument met handvatten rond opstarten onderwijs na zomervakantie

Het ministerie van OCW heeft een servicedocument gepubliceerd met handvatten voor schoolbesturen in het funderend onderwijs om uitvoering te geven […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Kaart 5. Focus en inrichting van ondersteuningsprogramma’s

Dankzij de subsidieregeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021 kunnen scholen die leerlingen die niet optimaal hebben geprofiteerd van het afstandsonderwijs extra ondersteuning bieden. Alle scholen kunnen gebruikmaken van de regeling en zo deze leerlingen met extra tijd en ondersteuning helpen bij het bereiken van hun leer- en ontwikkeldoelen. Deze kaart reikt informatie en vragen aan, waarmee schoolteams en bestuurders aanpakken en organisatievormen kunnen kiezen.

po vo
Documenten & Instrumenten
Informatie Rijksoverheid openen VO scholen

De middelbare scholen gaan per 2 juni open op basis van de anderhalvemeter-regel. Deze geldt ook voor leerlingen onderling. Dat betekent in de praktijk dat in de meeste scholen niet alle leerlingen tegelijk naar school kunnen. Schoolbesturen en vakbonden maken hiervoor een protocol.

vo
Documenten & Instrumenten
ISK en het voorlopig protocol opengaan VO-scholen

Er is een voorlopig protocol voor het opengaan van VO-scholen. De ISK-leerlingen hebben de laatste maanden geen hele dagen Nederlands om zich heen gehoord, geen taalbad gehad. Lees hier de aanvullingen voor de ISK-leerlingen.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video