po vo
Documenten & Instrumenten

Oproep deelname ontwikkelgroep: samenwerking en integratie speciaal en regulier onderwijs (in po en vo)

Praktijkonderzoeken in het primair en voortgezet onderwijs tonen een groeiend aantal initiatieven op het gebied van samenwerking en integratie van speciaal en regulier onderwijs. Het terrein is volop in beweging, waarbij zich zowel kansen als bedreigingen voordoen. Daardoor is er een grote behoefte aan kennisdeling, uitwisseling en ondersteuning.

Ondersteuning en kennisdeling

In het primair onderwijs functioneert al enige jaren een ontwikkelgroep ‘gespecialiseerd basisonderwijs’, ingesteld door de PO-Raad en LECSO en uitgevoerd door het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ). In deze ontwikkelgroep participeren 12 praktijkinitiatieven van samenwerking of integratie van so, sbo en/of bao.

Daarnaast wordt landelijk ondersteuning geboden aan beginnende initiatieven van scholen (regulier en speciaal) en samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs met vragen op het terrein van samenwerking en integratie. Bovendien worden er regelmatig uitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd in de vorm van werkbezoeken en conferenties.

Met ingang van januari 2019 worden al deze activiteiten op het terrein van de samenwerking en integratie van regulier en speciaal onderwijs gecontinueerd én verbreed naar het voortgezet onderwijs aangezien ook daar grote behoefte bestaat aan ondersteuning en kennisdeling. De activiteiten worden uitgevoerd door het NCOJ in samenwerking met het Steunpunt Passend Onderwijs.

Deelname 

In het nieuwe programma willen we aan méér startende of gevorderde praktijkinitiatieven de kans geven om te participeren in een ontwikkelgroep. Op dit moment wordt gedacht aan twee PO-groepen en twee VO-groepen, één in Noord-Nederland en één in Zuid-Nederland. Op gezette tijden kunnen PO- en VO-initiatieven ook samenkomen, bijvoorbeeld als het thema is: de overgang van po naar vo bij geïntegreerde voorzieningen.

Deze ontwikkelgroepen komen vier maal per jaar bijeen (bij voorkeur ‘op locatie’) rond inhoudelijke-, methodische-, organisatorische -en meer beleidsmatige vraagstukken, waarbij ze zich richten op uitwisseling, verdieping en werkontwikkeling.

Denk hierbij aan onderwerpen zoals de organisatie van samenwerking, integratie en financiering, de groepering van leerlingen, het volgen van werkprocessen, ondersteuning en professionalisering van medewerkers. En verder het in beeld brengen van opbrengsten en de samenwerking met ouders, jeugdhulp en zorg. De groepen kunnen waar nodig versterkt worden met binnen- en buitenlandse experts. De bevindingen van deze ontwikkelgroepen worden besproken op conferenties en gedeeld via de website.

Aanmelding
Heeft u interesse om deel te nemen aan één van de ontwikkelgroepen dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl. Wilt u daarin de naam van uw organisatie en de sector waarin u werkt,  uw functie, e-mailadres  en telefoonnummer vermelden en daarnaast onderstaande vragen beantwoorden en meesturen?

  1. Ik wil graag deelnemen aan deze ontwikkelgroep, omdat….
  2. Ik heb de volgende ontwikkelvraag:…
  3. Ik wil de volgende onderwerpen in de groep bespreken:…

Het NCOJ neemt vervolgens contact met u op om meer inzicht te krijgen in uw initiatief, met het oog op het optimaal samenstellen van de ontwikkelgroepen en de praktische afspraken. Voor vragen over de ontwikkelgroepen kunt u contact opnemen met Marlies Peters (mobiel: 06 13 96 5059 – e-mail m.peters@poraad.nl). Zij is medewerker van Steunpunt Passend Onderwijs.

Gerelateerde items

po vo
FAQ
Kan een school een symbiose aangaan met een privéinstelling?

Symbiose kan alleen plaatsvinden tussen scholen. In de richtlijn symbiose staat beschreven welke vormen van symbiose tussen scholen mogelijk zijn. […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Informatie 'Experimenten regulier-speciaal onderwijs'.

Op 29 juni 2020 wordt de nieuwe beleidsregel ‘Experimenten regulier-speciaal onderwijs’ gepubliceerd. Doel ervan is om het mogelijk te maken dat intensieve samenwerking van speciale en reguliere scholen kan worden aangegaan, die past in de bredere ontwikkeling om tot meer inclusie en maatwerk voor leerlingen te komen.

po vo
Documenten & Instrumenten
Verslag ontwikkelgroep samenwerking en integratie speciaal en regulier onderwijs (in po en vo)

Het verslag van de tweede bijeenkomst van ‘Ontwikkelgroep samenwerking/integratie speciaal-regulier onderwijs’ staat online.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video