po vo
FAQ

Nu de scholen weer geleidelijk open gaan, betekent dit dan ook dat de leerplicht weer gaat gelden?

Als een school/onderwijsinstelling niet is gesloten, geldt de Leerplichtwet. Voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s kan in overleg met de huisarts of GGD een uitzondering worden gemaakt. Leerlingen waarvoor een quarantaineadvies geldt zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond van de Leerplichtwet (artikel 11 g).

Besluiten ouders toch om hun kinderen thuis te houden, dan worden leerplichtambtenaren opgeroepen gehoor te geven aan de eerder aangenomen motie om in die situatie geen proces-verbaal op te leggen. Het gaat hier om een uitzonderlijke situatie. Het belang van de leerling staat voorop. Het is in zijn of haar belang dat het schoolwerk gewoon doorgaat. Zo kan straks op een goede manier het onderwijs in de schoolbanken weer worden hervat.

Leerlingen in het basisonderwijs krijgen vanaf 11 mei ongeveer de helft van hun lestijd weer les op school, in kleinere groepen. De andere helft van de tijd krijgen zij werk mee voor thuis. Leerlingen in het speciaal basisonderwijs gaan vanaf 11 mei weer alle dagen naar school.

Wanneer een school constateert dat een leerling niet op school komt, is het belangrijk dat het gesprek vanuit de school wordt aangegaan met de ouders om te onderzoeken wat de reden hiervoor is. De school kan vervolgens een melding van ‘overig verzuim’ doorgeven, zodat de leerplichtambtenaar samen met de school kan bepalen welke maatregelen gewenst zijn. Door scholen een verzuimmelding te laten doen ontstaat er een wettelijke basis om persoonsgegevens te delen en mag de leerplichtambtenaar in contact treden met de ouders en/of leerling.

De functie van de leerplichtambtenaar is daarbij gericht op gedeelde maatschappelijke zorg, waarbij het contact met de ouders en/of leerling centraal staat. Als het gaat om kinderen in een kwetsbare positie is het des te belangrijker dat deze kinderen in het vizier blijven en deze kinderen weer naar school gaan. Het allerbelangrijkste is dat de leerplichtambtenaar met de school en met het samenwerkingsverband afstemt hoe samen het contact met de ouders en/of leerling te houden. Probeer met elkaar te voorkomen dat de leerlingen achterstanden op gaan lopen en stimuleer het volgen van onderwijs. Juist ook voor die kwetsbare leerling waarvoor de school een veilige plek is.

Op de website van Ingrado komen de antwoorden te staan op de meest gestelde vragen.

Gerelateerde items

po vo so
Documenten & Instrumenten
Dubbelinterview inclusief onderwijs

De roep om inclusief onderwijs, waarbij niemand wordt uitgesloten, neemt toe. Maar de praktijk is
weerbarstig. In dit artikel zijn Ina Rook, directeur van Prisma (gespecialiseerd onderwijs Kampen) en Frank Vullings, directeur Talentencampus, aan het woord over inclusief onderwijs. Beiden zijn groot voorstander van meer inclusief onderwijs.

po vo
Documenten & Instrumenten
Interview Anja Folmer: zorgcoördinator Gerrit Rietveld College

In een interview met Steunpunt Passend Onderwijs vertelt zorgcoördinator Anja Folmer over voorlichtingsbijeenkomsten aan docenten. Leerlingen van het Utrechtse Gerrit […]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Filmpje samenwerken met leerplicht

Tijdens de lockdown ontstond er veel zorg over kwetsbare leerlingen die ‘onder de radar verdwenen’. Zij haakten vaak niet aan op het online onderwijsaanbod, en leken af te haken. Toen was de vraag wie dit zou oppakken; leerplicht, wijkteams, school? Leerplicht Hilversum heeft in de coronaperiode een andere pet opgezet en hebben ambtenaren getraind om gesprekken aan de deur of in de hal te voeren. | 2020

po vo
Praktijkvoorbeelden
Filmpje afstandsonderwijs

Er veel aandacht voor het afstandsonderwijs. Het heeft een grote vlucht genomen nu afstandsonderwijs voor alle leerlingen ’noodgedwongen’ het ‘nieuwe normaal’ geworden is. Maar is afstandsonderwijs een oplossing voor iedereen. Een doorkijkje krijgen we hier, waarin Margo en Sonny laten zien wat afstandsonderwijs in de praktijk betekent. | 2020

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video