po vo
FAQ

Nu de scholen weer geleidelijk open gaan, betekent dit dan ook dat de leerplicht weer gaat gelden?

Als een school/onderwijsinstelling niet is gesloten, geldt de Leerplichtwet. Voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s kan in overleg met de huisarts of GGD een uitzondering worden gemaakt. Leerlingen waarvoor een quarantaineadvies geldt zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond van de Leerplichtwet (artikel 11 g).

Besluiten ouders toch om hun kinderen thuis te houden, dan worden leerplichtambtenaren opgeroepen gehoor te geven aan de eerder aangenomen motie om in die situatie geen proces-verbaal op te leggen. Het gaat hier om een uitzonderlijke situatie. Het belang van de leerling staat voorop. Het is in zijn of haar belang dat het schoolwerk gewoon doorgaat. Zo kan straks op een goede manier het onderwijs in de schoolbanken weer worden hervat.

Leerlingen in het basisonderwijs krijgen vanaf 11 mei ongeveer de helft van hun lestijd weer les op school, in kleinere groepen. De andere helft van de tijd krijgen zij werk mee voor thuis. Leerlingen in het speciaal basisonderwijs gaan vanaf 11 mei weer alle dagen naar school.

Wanneer een school constateert dat een leerling niet op school komt, is het belangrijk dat het gesprek vanuit de school wordt aangegaan met de ouders om te onderzoeken wat de reden hiervoor is. De school kan vervolgens een melding van ‘overig verzuim’ doorgeven, zodat de leerplichtambtenaar samen met de school kan bepalen welke maatregelen gewenst zijn. Door scholen een verzuimmelding te laten doen ontstaat er een wettelijke basis om persoonsgegevens te delen en mag de leerplichtambtenaar in contact treden met de ouders en/of leerling.

De functie van de leerplichtambtenaar is daarbij gericht op gedeelde maatschappelijke zorg, waarbij het contact met de ouders en/of leerling centraal staat. Als het gaat om kinderen in een kwetsbare positie is het des te belangrijker dat deze kinderen in het vizier blijven en deze kinderen weer naar school gaan. Het allerbelangrijkste is dat de leerplichtambtenaar met de school en met het samenwerkingsverband afstemt hoe samen het contact met de ouders en/of leerling te houden. Probeer met elkaar te voorkomen dat de leerlingen achterstanden op gaan lopen en stimuleer het volgen van onderwijs. Juist ook voor die kwetsbare leerling waarvoor de school een veilige plek is.

Op de website van Ingrado komen de antwoorden te staan op de meest gestelde vragen.

Gerelateerde items

po vo
Documenten & Instrumenten
Aangepast toetsen voor EED vanwege corona

Vanwege de schoolsluiting in het voorjaar van 2020 is de intensieve periode voor ondersteuning op niveau 2 (ON2) en niveau […]

po
Praktijkvoorbeelden
Rehoboth Onderwijs & Zorg en Sébaschool

Sinds 2009 leren en ontwikkelen leerlingen van regulier basisonderwijs (Sébaschool), speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 (Rehoboth Onderwijs & […]

vo
Praktijkvoorbeelden
SamenWerkTraject Zwolle

Sinds 2018 werken praktijkonderwijs, entreeonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Zwolle intensief samen met Tiem (voorheen sociale werkvoorziening gemeente Zwolle) […]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Prisma: gespecialiseerd onderwijs Kampen

Prisma is sinds 1 augustus 2016 een geïntegreerde school voor speciaal onderwijs (so) en speciaal basisonderwijs (sbo). Dat houdt in […]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video