po vo
FAQ

Mag een school een leerling inschrijven wanneer deze minder dan 50% van het onderwijsprogramma volgt?

Veel scholen zijn in de veronderstelling zijn dat zij een leerling niet mogen inschrijven als deze minder dan 50% van het onderwijsprogramma volgt. Deze veronderstelling is niet correct. Wanneer er voor een leerling afwijking van de onderwijstijd is aangevraagd en goedgekeurd, kan er tijdelijk ook een zeer beperkt aantal uren onderwijs gegeven worden.

De wet en de beleidsregel inzake het instemmen met afwijking onderwijstijd doen geen uitspraken over een minimum percentage van de onderwijstijd die de leerling in dit geval aanwezig moet zijn. Het is wel de bedoeling dat de leerling binnen het jaar waarvoor afwijking is gevraagd weer volledig ingroeit in het onderwijs en dat de school zich daar ook voor inspant. Als dat niet binnen dat jaar lukt en de school doet opnieuw een aanvraag, dan geldt een zwaardere motiveringsplicht.

Gerelateerde items

po vo
Documenten & Instrumenten
Algemene informatiebronnnen

Stichting Platforms VMBO: Wat moet en wat mag in het vso gaat in op de relatie tussen symbiose-school en vso-school en […]

po vo so
Praktijkvoorbeelden
Verrassend Passend: intensieve samenwerking en integratie speciaal - regulier onderwijs

Verrassend Passend ‘Intensieve samenwerking en integratie van speciaal en regulier onderwijs’ bevat zes mooie praktijkvoorbeelden van samenwerking tussen schoolbesturen, schoolteams en samenwerkingsverbanden tussen regulier en speciaal onderwijs.

vo so
Praktijkvoorbeelden
“Tijd om het speciaal onderwijs als aparte setting op te heffen?”

Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis en slechthorende kinderen van het Kentalis Compas College (vso, cluster 2) kunnen praktijkonderwijs en vmbo volgen in een reguliere school: Het Hooghuis in Oss. De samenwerking is gebaseerd op een gezamenlijke visie op inclusief onderwijs. Afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst van de twee scholen en de gemeente Oss.

vo so
Praktijkvoorbeelden
Junior College: een zachte landing maken in het reguliere vo

De overgang naar het voortgezet onderwijs is voor veel leerlingen met een ‘cluster 4-indicatie’ een struikelblok. Zo niet op het Junior College, waar de Dr. A. Verschoorschool (so) en het Nuborgh College (vo) in Nunspeet de handen ineen hebben geslagen. Zij bieden hier 10-14 onderwijs aan met het doel leerlingen thuisnabij zo regulier mogelijk onderwijs te bieden.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video