po vo
Documenten & Instrumenten

Maatwerk en passend onderwijs bij complexe zorgvragen: de leerling centraal

Gerelateerde items

po vo
Documenten & Instrumenten
Special: Verrassend Passend special Onderwijs - Jeugd

Op allerlei niveaus werken mensen met hart en ziel aan passend onderwijs, maar uiteindelijk gaat het er om wat er […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Factsheet Landelijke Inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018

Deze factsheet geeft een helder beeld van de belangrijkste bevindingen uit de landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018. De Ministeries van OCW en VWS hebben samen met de VNG een landelijk onderzoek ge├»nitieerd naar de wijze waarop swv’s en gemeenten de aansluiting vormgeven en ervaren.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking Onderwijs, zorg en de Leerplichtwet

De behoefte aan maatwerkoplossingen voor jongeren die (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet naar school kunnen, is groot, zeker na de invoering van de nieuwe Jeugdwet en passend onderwijs. Welke mogelijkheden zijn er binnen de bestaande wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren? U leest in deze notitie van Ingrado (2018) wie er verantwoordelijk is en welk wettelijk kader van toepassing is. In deze notitie is rekening gehouden met een wijziging in de Variawet waardoor het vanaf 1 augustus 2018 mogelijk is om maatwerk in onderwijstijd aan te bieden in het primair en voortgezet onderwijs.

po vo
Documenten & Instrumenten
Stroomschema zorg op school

Wie er onderwijsondersteuning of zorg moet bieden tijdens onderwijstijd, hangt af van de ondersteunings- en/of zorgbehoefte van de leerling. Dit Stroomschema Zorg uit 2015 op school geeft overzicht over welke mogelijkheden er zijn en hoe de inzet van zorg in onderwijs wordt geregeld en verantwoord.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video