vo
Documenten & Instrumenten

ISK en het voorlopig protocol opengaan VO-scholen

Er is een voorlopig protocol voor het opengaan van VO-scholen. De ISK-leerlingen hebben de laatste maanden geen hele dagen Nederlands om zich heen gehoord, geen taalbad gehad. Lees hier de aanvullingen voor de ISK-leerlingen.

Gerelateerde items

po vo
Documenten & Instrumenten
Opening scholen na de zomervakantie

Met de versoepeling van de afstandsmaatregel krijgen scholen meer ruimte om hun leerlingen weer grotendeels fulltime fysiek onderwijs op school te bieden. Wel geldt nog een aantal restricties. Zo blijft voor onderwijspersoneel gelden dat zij 1,5 meter afstand moeten houden, onderling en ten opzichte van leerlingen. En leerlingen en personeel met gezondheidsklachten die kunnen wijzen op corona, worden nog steeds geacht thuis te blijven en te werken. Bekijk de aangepaste protocollen.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking ‘Coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen’

De de PO-Raad en de VO-raad hebben in samenwerking met Ruimte-OK een handreiking gemaakt over het coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen. Deze handreiking helpt scholen (po, (v)so en vo) te controleren of het ventilatiesysteem aan de door de RIVM en het Bouwbesluit gestelde richtlijnen voldoet.

po vo
Documenten & Instrumenten
OCW publiceert servicedocument met handvatten rond opstarten onderwijs na zomervakantie

Het ministerie van OCW heeft een servicedocument gepubliceerd met handvatten voor schoolbesturen in het funderend onderwijs om uitvoering te geven […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Protocol volledig openen voortgezet onderwijs

De sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben, naar aanleiding van het kabinetsbesluit van dinsdag 24 juni om de deuren van alle scholen per 1 juli te openen, het definitieve protocol ‘Volledig openen voortgezet onderwijs’ gepubliceerd.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video