po
FAQ

Is het mogelijk om een leerling van een reguliere basisschool een deel van het onderwijsprogramma te laten volgen op een andere reguliere basisschool?

Ja , het is mogelijk om een leerling van een reguliere basisschool een deel van het onderwijsprogramma te laten volgen op een andere reguliere basisschool. Onder voorwaarden kan een leerling van een reguliere basisschool dus een deel van het onderwijsprogramma volgen op een andere reguliere basisschool.

De voorwaarden zijn vastgelegd in artikel 34.11 van het Besluit bekostiging WPO, waarvan een belangrijke voorwaarde is dat een leerling gedurende een termijn van ten hoogste drie maanden aaneengesloten het volledige onderwijsprogramma kan volgen.

Verder wordt de eis gesteld dat een schriftelijke overeenkomst tussen de betrokken schoolbesturen wordt gesloten. Hierin wordt de termijn bepaald waarin de leerling onderwijs op de andere school volgt, welk deel van het onderwijsaanbod, het aantal lesuren per week per vak/onderwijsactiviteit en de aanwezigheid van een leraar van de school en andere begeleiding van de leerling. Ook worden afspraken gemaakt over eventuele verrekeningen van personele of materiële kosten.

Dat is vastgelegd in artikel 15 WPO en als uitgewerkt in de AMvB (Stb. 2016, 235).

Gerelateerde items

po vo
Documenten & Instrumenten
Uitkomsten onderzoek naar ISK en zorg

De resultaten uit het onderzoek ‘Organisatie naar nabijheid’ naar ISK en zorg (2018) laten zien dat ‘de tevredenheid over de […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Special: Verrassend Passend special Onderwijs - Jeugd

Op allerlei niveaus werken mensen met hart en ziel aan passend onderwijs, maar uiteindelijk gaat het er om wat er […]

po vo
FAQ
Is voor alle nieuwkomers een ontwikkelingsperspectief nodig?

Wanneer nieuwkomers binnen het samenwerkingsverband onder ‘extra ondersteuning’ vallen, is een opp verplicht en gelden voor het opp de eisen […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Uitkomsten onderzoek naar ISK en zorg

De uitkomsten uit het onderzoek uitgevoerd, in opdracht van LOWAN en Pharos, naar ‘ISK en zorg’ (2018) zijn gepubliceerd. Dit […]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video