po vo
Documenten & Instrumenten

Interview Anja Folmer: zorgcoördinator Gerrit Rietveld College

In een interview met Steunpunt Passend Onderwijs vertelt zorgcoördinator Anja Folmer over voorlichtingsbijeenkomsten aan docenten. Leerlingen van het Utrechtse Gerrit Rietveld College geven op deze school zelf voorlichting aan docenten over hun beperkingen en hun onderwijsondersteuningsbehoeften. Lees verder.

 

Gerelateerde items

po vo
Documenten & Instrumenten
Algemene informatiebronnnen

Stichting Platforms VMBO: Wat moet en wat mag in het vso gaat in op de relatie tussen symbiose-school en vso-school en […]

po vo so
Praktijkvoorbeelden
Verrassend Passend: intensieve samenwerking en integratie speciaal - regulier onderwijs

Verrassend Passend ‘Intensieve samenwerking en integratie van speciaal en regulier onderwijs’ bevat zes mooie praktijkvoorbeelden van samenwerking tussen schoolbesturen, schoolteams en samenwerkingsverbanden tussen regulier en speciaal onderwijs.

vo so
Praktijkvoorbeelden
“Tijd om het speciaal onderwijs als aparte setting op te heffen?”

Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis en slechthorende kinderen van het Kentalis Compas College (vso, cluster 2) kunnen praktijkonderwijs en vmbo volgen in een reguliere school: Het Hooghuis in Oss. De samenwerking is gebaseerd op een gezamenlijke visie op inclusief onderwijs. Afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst van de twee scholen en de gemeente Oss.

vo so
Praktijkvoorbeelden
Junior College: een zachte landing maken in het reguliere vo

De overgang naar het voortgezet onderwijs is voor veel leerlingen met een ‘cluster 4-indicatie’ een struikelblok. Zo niet op het Junior College, waar de Dr. A. Verschoorschool (so) en het Nuborgh College (vo) in Nunspeet de handen ineen hebben geslagen. Zij bieden hier 10-14 onderwijs aan met het doel leerlingen thuisnabij zo regulier mogelijk onderwijs te bieden.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video