po vo
FAQ

Hoe zit het nu met de warme overdracht?

De overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs ziet er dit jaar anders uit. De eindtoets die normaal gesproken in deze periode wordt afgenomen, gaat voor leerlingen in groep acht niet door. Een hogere eindtoetsuitslag kan dus niet leiden tot een bijgesteld schooladvies. Het schooladvies dat voor 1 maart aan leerlingen is gegeven, wordt daarmee definitief. Minister Slob vraagt in een brief aan alle scholen en besturen in PO en VO om ‘extra inzet van zowel po-scholen als vo-scholen, om ervoor te zorgen dat leerlingen starten in een brugklas die op een niveau die rechtdoet aan hun capaciteiten en mogelijkheden’.

De minister benadrukt in de brief dat op de meeste po- en vo-scholen al een vorm van warme overdracht plaatsvindt. Hij begrijpt ook dat contact tussen scholen, ouders en leerlingen door de huidige situatie lastig is. Toch is dat contact volgens de minister juist nu belangrijk. Het kan helpen om een startgesprek tussen de vo-school, leerlingen en ouders te voeren. Daarnaast roept de minister vo-scholen op om ‘om leerlingen ruimhartig toe te laten en kansrijk te plaatsen in een brugklas’. Ook vraagt hij hen na te denken over het aanbieden van (meer) brede en verlengde brugklassen, en over het inbouwen van een (extra) expliciet evaluatiemoment tijdens de brugklas.

Extra formulier in overgangsdossier

Voor sommige leerlingen was het bij het geven van het schooladvies al onderwerp van gesprek dat wanneer de eindtoets een hoger advies zou geven, dit zou leiden tot bijstelling van het advies. De minister vindt het belangrijk dat po-scholen en ouders deze informatie toch met vo-scholen kunnen delen. Ook de PO-Raad, VO-raad en Ouders & Onderwijs pleiten hier voor. Om leerlingen, scholen en ouders tegemoet te komen, kan dit jaar een extra formulier aan het overgangsdossier toegevoegd worden. Zo kunnen zij een verwachte bijstelling meegeven aan de middelbare school. Lees hier meer over het formulier.

Gerelateerde items

po vo
Documenten & Instrumenten
Aangepast toetsen voor EED vanwege corona

Vanwege de schoolsluiting in het voorjaar van 2020 is de intensieve periode voor ondersteuning op niveau 2 (ON2) en niveau […]

po
Praktijkvoorbeelden
Rehoboth Onderwijs & Zorg en Sébaschool

Sinds 2009 leren en ontwikkelen leerlingen van regulier basisonderwijs (Sébaschool), speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 (Rehoboth Onderwijs & […]

vo
Praktijkvoorbeelden
SamenWerkTraject Zwolle

Sinds 2018 werken praktijkonderwijs, entreeonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Zwolle intensief samen met Tiem (voorheen sociale werkvoorziening gemeente Zwolle) […]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Prisma: gespecialiseerd onderwijs Kampen

Prisma is sinds 1 augustus 2016 een geïntegreerde school voor speciaal onderwijs (so) en speciaal basisonderwijs (sbo). Dat houdt in […]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video