po vo
FAQ

Hoe geef ik les op afstand?

Op dit moment zijn scholen hard aan de slag om het onderwijs op afstand te organiseren voor hun leerlingen. Scholen, leraren en schoolleiders zoeken naar een oplossing voor het geven van onderwijs op afstand.

 • Kennisnet zet zich in om scholen hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen. Lees hier wat u kunt doen.
 • De website van de VO-raad gidst u door het grote aanbod van dit moment en geeft een overzicht van het meest actuele nieuws op dit thema.
 • Leest u hier de brief van minister Slob aan de schoolbestuurders en de schoolleiders met de bijbehorende factsheet voor het po en so en de factsheet voor het vo.
 • De PO-Raad, SLO en leermiddelenmakers werken samen om basisscholen te helpen bij het maken van keuzes in het onderwijsproces in deze nieuwe situatie. Vanuit de PO-Raad verschijnen een viertal kaarten, gericht op de inhoudelijk focus en inrichting voor de groepen 1 t/m 8 met ondersteunende vragen voor schoolteams, schoolleiders en schoolbestuurders.
 • Op de website van Voortgezet leren zijn praktijkvoorbeelden hierover te vinden.
 • Het Minkema College heeft een top 10 van succesfactoren dankzij enquêtes onder ouders en leerlingen. Bekijk hier de top 10 en de enquêtes.
 • Het nieuwe online platform lesopafstand.nl is speciaal ingericht om te ondersteunen bij het organiseren van onderwijs op afstand. Hier staan onder andere kaders, stappenplannen en tips voor lessen én voor ouders die hun kinderen nu zoveel mogelijk begeleiden bij ‘les op afstand’.
 • Op de website leraar.nl delen leraren zelf verhalen, nieuws en interviews.
 • Op www.passendonderwijsthuis.nl is informatie te vinden over thuisonderwijs voor kinderen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben.
 • Zo pakt PrO De Baander thuisonderwijs aan: directeur bestuurder Martijn vertelt.
 • Op deze pagina vindt u informatie over leren op afstand aan nieuwkomers en op deze pagina over het inrichten van leren op afstand voor ISK-leerlingen.
 • Ook interessant zijn de video’s vanuit de PO-Raad, het Lerarencollectief en researchED. Deze filmpjes bieden praktische, toegankelijke en toepasbare kennis, waarmee leraren, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals direct aan de slag kunnen gaan.
 • Op de website van het SLO zijn thuiswerkopdrachten voor praktijkonderwijs en vso te vinden.
 • Op de website van AOb zijn tips van docenten en andere onderwijsprofessionals te vinden over het geven van onderwijs op afstand.

 

Gerelateerde items

po vo so
Documenten & Instrumenten
Beleidsregel experimenten samenwerking regulier-speciaal

In de visie van scholen en schoolbesturen om toe te werken naar inclusiever onderwijs past intensievere samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs. In dit document leest u over de kernpunten van de beleidsregel en waaruit een aanvraag uit dient te bestaan. | 2021

po vo
Documenten & Instrumenten
Onderwijs en zorg

De Rijksoverheid wil zorg en onderwijs voor kinderen met een (grote) ondersteuningsbehoefte beter regelen. Onder andere door de financiering anders te organiseren. De website van de Rijksoverheid bevat informatie over deze maatregelen en links naar kamerbrieven. | 2021

po vo
FAQ
Mag ik expertise, materiaal en onderwijsprogramma’s bij particuliere aanbieders inkopen?

Ja dat mag. Hier zijn wel de volgende voorwaarden aan verbonden: de leerling is en blijft ingeschreven staan op bekostigde […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Inkoop expertise, materiaal en onderwijsprogramma’s bij particuliere aanbieders

Welke samenwerking mag het onderwijs aangaan met een particuliere aanbieder? Aan welke voorwaarden moet dan voldaan worden? En wat mag er niet? Dit document geeft antwoord op deze vragen. | 2021

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video