po vo so
Documenten & Instrumenten

Handreiking voor het verbeteren van de kwaliteit van beleidsdocumenten swv's

De ontwikkelde handreiking heeft betrekking op alle aspecten van de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act). Verantwoorden (bijvoorbeeld via het jaarverslag) is het sluitstuk van die cyclus. Als de kwaliteit van de plannen echter matig of slecht is, kan de kwaliteit van de tussentijdse rapportages en de verantwoordingsdocumenten nooit goed zijn. Daarom werd besloten deze handreiking betrekking te laten hebben op de hele cyclus: ondersteuningsplan en jaarplannen, tussentijdse rapportages en – als sluitstuk – het jaarverslag.

De oorspronkelijke handreiking uit 2020 is in april 2021 aangevuld. Beiden documenten kunt u hieronder downloaden.

Gerelateerde items

po vo
Documenten & Instrumenten
Inhoudelijke thema’s kwaliteitszorg

Hier kunt u voorbeelden vinden van thema’s en/ of onderwerpen in relatie tot het kwaliteitszorg.   

po vo
Documenten & Instrumenten
“Verplichte kost voor samenwerkingsverbanden”

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat samenwerkingsverbanden nog heel wat kunnen verbeteren aan hun plan- en verantwoordingssystematiek. Daarom heeft het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) daarvoor een handreiking laten ontwikkelen. We praten erover met Jan Houwing, die als directeur-bestuurder van samenwerkingsverband vo Groningen Stad meewerkte aan de ontwikkeling van de handreiking. Bij het opstellen van het bestuursverslag en de jaarrekening 2019 maakte zijn samenwerkingsverband als een van de eerste gebruik van het instrument. Wat zijn de bevindingen?

po vo
Documenten & Instrumenten
Kwaliteitszorg in samenwerkingsverbanden

Deze handreiking is ontstaan op basis van gesprekken en uitwisseling in een werkgroep die bestond uit medewerkers van swv’s. Het […]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video