po vo so
Documenten & Instrumenten

Handreiking voor het verbeteren van de kwaliteit van beleidsdocumenten swv's - versie 2021

De ontwikkelde handreiking heeft betrekking op alle aspecten van de PDCA-cyclus. Verantwoorden (bijvoorbeeld via het jaarverslag) is het sluitstuk van die cyclus. Als de kwaliteit van de plannen echter matig of slecht is, kan de kwaliteit van de tussentijdse rapportages en de verantwoordingsdocumenten nooit goed zijn. Daarom werd besloten deze handreiking betrekking te laten hebben op de hele cyclus: ondersteuningsplan en jaarplannen, tussentijdse rapportages en – als sluitstuk – het jaarverslag.

Gerelateerde items

po vo so
Documenten & Instrumenten
Handreiking Onderwijs Zorg en de Leerplichtwet

In de Handreiking Onderwijs Zorg en de Leerplichtwet die Ingrado samen met de Inspectie van het Onderwijs maakte, staat wie er verantwoordelijk is en welk wettelijk kader van toepassing is. | 2021

po vo so
Documenten & Instrumenten
IVIO binnen het v(s)o

IVIO@school is geen school. Het is een particuliere organisatie die zijn ontstaansgeschiedenis kent uit De Wereldschool, welke onderwijs organiseerde voor leerlingen in het buitenland. IVIO@school biedt lespakketten aan en richt zich daarbij ook op individuele leerlingen met ondersteuningsbehoeften.

po vo so
Documenten & Instrumenten
Filmpjes: Leerplicht, kwalificatieplicht en RMC, hoe zit dat nou?

Twee filmpjes waarin kort en krachtig wordt uitgelegd wat het RMC is en wat de Leerplichtwet regelt. | 2021

po vo
Documenten & Instrumenten
Onderzoek ‘Ouders en aanwezigheid op school’: hoe betrokken zijn ouders bij verzuimbeleid school?

Samen met Ouders & Onderwijs heeft Ingrado onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van ouders bij het verzuimbeleid van scholen. In het onderzoeksrapport en in de infographic belichten we de meest opvallende uitkomsten van dit gezamenlijke onderzoek. | 2021

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video