vo
Documenten & Instrumenten

Handreiking bedrijfsvoering en financieel management swv-en vo

Deze handreiking uit 2018 is geschreven om samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij het op niveau brengen van de bedrijfsvoering, waarbij sprake is van een bewuste en doelmatige besteding van de beschikbare middelen. Enerzijds door te adviseren over de inrichting van de bedrijfsvoering en het financieel management, anderzijds door de weg te wijzen naar informatiebronnen, hulpmiddelen en instrumenten die speciaal ontwikkeld zijn om de bedrijfsvoering van swv-en te ondersteunen.

Gerelateerde items

po
Documenten & Instrumenten
Vereenvoudigde wijze van bekostiging sbo onder passend onderwijs - april 2018

Om te komen tot een vereenvoudigde wijze van bekostiging SBO onder passend onderwijs in verband met het gebruik van zogenaamde Kamers binnen het SWV passend onderwijs moet eerst in kaart worden gebracht hoe de bekostiging van de SBO wettelijk geregeld is en welke aanpassingen daarbij in de praktijk tot stand zijn gekomen.

po
Documenten & Instrumenten
Passend onderwijs en de spelregels sbo april 2018

De bekostiging van het sbo onder passend onderwijs.

po vo
Documenten & Instrumenten
Bekostiging (v)so in passend onderwijs april 2018

Document over de bekostiging van het (v)so onder passend onderwijs.

po
Documenten & Instrumenten
Bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO - april 2018

Document over de bekostiging van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video