po vo
FAQ

Gaan de inspectiebezoeken door?

Het inspectietoezicht is al sinds enkele weken aangepast vanwege de coronamaatregelen. Alle eerder geplande inspectiebezoeken op locatie gaan niet door. Bepaalde scholen en besturen hebben met geplande of lopende onderzoeken te maken. Zij zijn of worden nog rechtstreeks geïnformeerd door de Inspectie van het Onderwijs.

Zoals bekend gaat de centrale eindtoets in het primair en speciaal onderwijs niet door, evenals het centraal examen in het voortgezet onderwijs. De inspectie beziet nog nog wat de precieze consequenties daarvan moeten zijn voor de inspectieoordelen.

Op de website van de Inspectie van het Onderwijs vindt u de meest actuele informatie.
Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met het Loket Onderwijsinspectie. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur via 088-669 60 60.

Gerelateerde items

po vo
Documenten & Instrumenten
Aangepast toetsen voor EED vanwege corona

Vanwege de schoolsluiting in het voorjaar van 2020 is de intensieve periode voor ondersteuning op niveau 2 (ON2) en niveau […]

po
Praktijkvoorbeelden
Rehoboth Onderwijs & Zorg en Sébaschool

Sinds 2009 leren en ontwikkelen leerlingen van regulier basisonderwijs (Sébaschool), speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 (Rehoboth Onderwijs & […]

vo
Praktijkvoorbeelden
SamenWerkTraject Zwolle

Sinds 2018 werken praktijkonderwijs, entreeonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Zwolle intensief samen met Tiem (voorheen sociale werkvoorziening gemeente Zwolle) […]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Prisma: gespecialiseerd onderwijs Kampen

Prisma is sinds 1 augustus 2016 een geïntegreerde school voor speciaal onderwijs (so) en speciaal basisonderwijs (sbo). Dat houdt in […]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video