po vo
FAQ

Gaan de inspectiebezoeken door?

Het inspectietoezicht is al sinds enkele weken aangepast vanwege de coronamaatregelen. Alle eerder geplande inspectiebezoeken op locatie gaan niet door. Bepaalde scholen en besturen hebben met geplande of lopende onderzoeken te maken. Zij zijn of worden nog rechtstreeks geïnformeerd door de Inspectie van het Onderwijs.

Zoals bekend gaat de centrale eindtoets in het primair en speciaal onderwijs niet door, evenals het centraal examen in het voortgezet onderwijs. De inspectie beziet nog nog wat de precieze consequenties daarvan moeten zijn voor de inspectieoordelen.

Op de website van de Inspectie van het Onderwijs vindt u de meest actuele informatie.
Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met het Loket Onderwijsinspectie. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur via 088-669 60 60.

Gerelateerde items

vo
Praktijkvoorbeelden
Interview met Roy Scheffer

Hoe richt u het onderwijs vanaf 2 juni in? Op welke vragen zoekt u nog een antwoord? En welke inzichten wilt u collega’s uit het onderwijsveld meegeven? Dit zijn een aantal van de vragen die we voorgelegd hebben aan verschillende schoolleiders. Aan het woord is Roy Scheffer van KSH.

vo
Praktijkvoorbeelden
Interview met Miel Smits

Hoe richt u het onderwijs vanaf 2 juni in? Op welke vragen zoekt u nog een antwoord? En welke inzichten wilt u collega’s uit het onderwijsveld meegeven? Dit zijn een aantal van de vragen die we voorgelegd hebben aan verschillende schoolleiders. Aan het woord is Miel Smits van Udens College.

vo
Praktijkvoorbeelden
Interview met Clemy Oomens

Hoe richt u het onderwijs vanaf 2 juni in? Op welke vragen zoekt u nog een antwoord? En welke inzichten wilt u collega’s uit het onderwijsveld meegeven? Dit zijn een aantal van de vragen die we voorgelegd hebben aan verschillende schoolleiders.Aan het woord is Clemy Oomens van het Rhedens Rozendaal.

po vo
Documenten & Instrumenten
Wees alert op de thuissituatie

Door de coronamaatregelen is iedereen nu meer thuis dan voorheen. Deze situatie kan voor gezinnen en relaties waar al langer spanningen waren de situatie verergeren, of het kan een hele nieuwe dynamiek veroorzaken in huishoudens, tussen partners en ook bij mantelzorgers bij wie voor de coronacrisis niets aan de hand leek. Deze factsheet geeft tips aan professionals hoe hier mee om te gaan. 

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video