po vo
FAQ

Gaan de inspectiebezoeken door?

Het inspectietoezicht is al sinds enkele weken aangepast vanwege de coronamaatregelen. Alle eerder geplande inspectiebezoeken op locatie gaan niet door. Bepaalde scholen en besturen hebben met geplande of lopende onderzoeken te maken. Zij zijn of worden nog rechtstreeks geïnformeerd door de Inspectie van het Onderwijs.

Zoals bekend gaat de centrale eindtoets in het primair en speciaal onderwijs niet door, evenals het centraal examen in het voortgezet onderwijs. De inspectie beziet nog nog wat de precieze consequenties daarvan moeten zijn voor de inspectieoordelen.

Op de website van de Inspectie van het Onderwijs vindt u de meest actuele informatie.
Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met het Loket Onderwijsinspectie. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur via 088-669 60 60.

Gerelateerde items

po vo so
Documenten & Instrumenten
Beleidsregel experimenten samenwerking regulier-speciaal

In de visie van scholen en schoolbesturen om toe te werken naar inclusiever onderwijs past intensievere samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs. In dit document leest u over de kernpunten van de beleidsregel en waaruit een aanvraag uit dient te bestaan. | 2021

po vo
Documenten & Instrumenten
Onderwijs en zorg

De Rijksoverheid wil zorg en onderwijs voor kinderen met een (grote) ondersteuningsbehoefte beter regelen. Onder andere door de financiering anders te organiseren. De website van de Rijksoverheid bevat informatie over deze maatregelen en links naar kamerbrieven. | 2021

po vo
FAQ
Mag ik expertise, materiaal en onderwijsprogramma’s bij particuliere aanbieders inkopen?

Ja dat mag. Hier zijn wel de volgende voorwaarden aan verbonden: de leerling is en blijft ingeschreven staan op bekostigde […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Inkoop expertise, materiaal en onderwijsprogramma’s bij particuliere aanbieders

Welke samenwerking mag het onderwijs aangaan met een particuliere aanbieder? Aan welke voorwaarden moet dan voldaan worden? En wat mag er niet? Dit document geeft antwoord op deze vragen. | 2021

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video