po vo
FAQ

Een leerling gaat een deel van het onderwijs volgen op een andere school. Moet er een symbiose-overeenkomst opgesteld worden?

Nee, dit hoeft niet. Om de bureaucratische last voor scholen te verminderen gaat de Inspectie van het Onderwijs akkoord met het ‘inbedden’ van de symbiose-overeenkomst in het ontwikkelingsperspectief. In de richtlijn symbiose staat de huidige symbioseregeling beschreven en kun je vinden welke onderdelen van de schriftelijke overeenkomst bij symbiose toegevoegd moeten worden aan het ontwikkelingsperspectief.

Gerelateerde items

po vo
Documenten & Instrumenten
Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

In deze handreiking krijgen reguliere basisscholen handvatten voor het opstellen, uitvoeren, monitoren en evalueren van een OPP en voor de wijze waarop zij de samenwerking met ouders kunnen vormgeven.

po
Documenten & Instrumenten
Ontwikkelingsperspectief in het speciaal (basis)onderwijs

In deze handreiking krijgen sbo-scholen handvatten voor het opstellen, uitvoeren, monitoren en evalueren van een OPP en voor de wijze waarop zij de samenwerking met ouders kunnen vormgeven.

po vo
Documenten & Instrumenten
De kern van het ontwikkelingsperspectief

Dit memo is bedoeld voor samenwerkingsverbanden en scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreikingen Ontwikkelingsperspectief

Handreikingen uit 2014 voor scholen om te helpen bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief (plan) voor leerlingen.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video