po vo so
Documenten & Instrumenten

Beleidsregel experimenten samenwerking regulier-speciaal

In de visie van scholen en schoolbesturen om toe te werken naar inclusiever onderwijs past intensievere samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs. Binnen de Beleidsregel experimenten samenwerking regulier-speciaal is het mogelijk om te experimenteren met een verregaande mate van samenwerking  tussen het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

In dit document leest u over de kernpunten van de beleidsregel en waaruit een aanvraag uit dient te bestaan.

Meer weten?

Op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs vindt u meer informatie over en voorbeelden van samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs. Zo vindt u hier de bundel ‘Een goed voorbereide start’ waarin beschreven wordt wat er in de start- en implementatiefase van de samenwerking cruciaal is om serieus aandacht aan te geven. Ook kunt u hier het webinar ‘Experimenteerregeling samenwerking regulier en speciaal onderwijs’ terugkijken.

Gerelateerde items

po vo
FAQ
Kun je in het regulier voortgezet onderwijs gespreid examen doen?

Ja dat kan. In het Eindexamenbesluit is in artikel 59 geregeld dat  het bevoegd gezag, de inspectie gehoord, kan toestaan […]

po vo so
FAQ
Is er bij het opstellen van het Model Privacy Convenant Samenwerking Onderwijs-Gemeenten-Jeugdhulp een DPIA uitgevoerd?

Bij het opstellen van het Model Privacy Convenant Samenwerking Onderwijs-Gemeente-Jeugdhulp is geen DPIA opgesteld. De partijen die in de regio […]

po vo so
Documenten & Instrumenten
Corona en ondersteuning bij dyslexie

Dyslexie Centraal heeft de belangrijkste adviezen voor ondersteuning aan leerlingen met dyslexie tijdens de lockdown op een rij gezet.

vo
Documenten & Instrumenten
M@ZL

M@ZL is een bewezen effectieve interventie om verzuim te voorkomen en leerlingen met (verhoogd) ziekteverzuim vroegtijdig te signaleren en te begeleiden. Met M@ZL wordt het ziekteverzuim teruggedrongen en wordt langdurig thuiszitten en voortijdig schoolverlaten voorkomen. Lees wat M@ZL voor u kan betekenen. | 2021

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video