po vo
Documenten & Instrumenten

Aanvraagformulier en handreiking leerlingen met een ernstig meervoudige beperking

Gerelateerde items

po vo
Documenten & Instrumenten
De bewaartermijn van de TLV; hoe zit het nu precies?

Mag het samenwerkingsverband gegevens langer dan drie jaar bewaren als een TLV voor meer dan drie jaar is afgegeven? Moet […]

po
Documenten & Instrumenten
Factsheet speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs

Er bestaan zowel scholen voor speciaal basisonderwijs als scholen voor speciaal onderwijs. In deze facsheet wordt een toelichting gegeven op […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Voorbeelden verklaring tlv-pro en aanwijzing lwoo

Vanaf januari 2016 worden samenwerkingsverbanden VO verantwoordelijk voor de ondersteuningstoewijzing van lwoo en pro. Indien het samenwerkingsverband heeft besloten dat een leerling toelaatbaar is tot het praktijkonderwijs (pro) of is aangewezen op leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) wordt een verklaring afgegeven. In dit document wordt een voorbeeld gegeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor pro en een aanwijzing voor lwoo.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreikingen Toelaatbaarheidsverklaring

In deze stukken uit 2014 vindt u meer informatie over de procedure rondom de aanvraag en afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video