po vo
30 november 2018

Juiste aantallen Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo/pro schooljaar 2019-2020

In de ‘Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo/pro schooljaar 2019-2020’[1] staan op pagina 3 niet de juiste jaartallen vermeld. Hieronder staat de juiste tekst.

Toegestane instrumenten onderzoek leerachterstanden schooljaar 2019–2020
Afname van leervorderingenonderzoek

Voor het weergeven van de leervorderingen wordt in principe altijd gevraagd om de meest recent afgenomen toetsen. Wanneer de leerling van 1-2-2019 tot en met 30-9-2019 wordt aangemeld, moeten de didactische toetsen in het schooljaar 2018–2019 of daarna zijn afgenomen. Bij aanmelding vóór 1-2-2019 mogen de gegevens van de didactische toetsen die in het onderwijskundig rapport worden gebruikt niet ouder zijn dan zes toetsmaanden (juli en augustus worden niet meegerekend). Alle genoemde leervorderingentoetsen die geschikt zijn voor groep 8 mogen ook gebruikt worden voor het didactisch toetsen van leerlingen in 1-VO. De didactische leeftijd (DL) is in dat geval 60 en dezelfde regels die voor groep 8 gelden ten aanzien van adaptief toetsen, gelden ook hier.

[1] De officiële naam van deze regeling is: Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 augustus 2018 nr. 1383873, houdende de vaststelling van de screenings- en testinstrumenten ten behoeve van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) voor het schooljaar 2019–2020 (Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2019–2020)

Zie hier de Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo/pro schooljaar 2019-2020

 

 


Nieuws 13 mei 2019

Veel aanvragen subsidie voor begaafde leerlingen

Vrijwel alle samenwerkingsverbanden hebben een aanvraag ingediend in het kader van de subsidieregeling. Begin december 2018 is de Subsidieregeling begaafde […]

Meer lezen »

Nieuws 13 mei 2019

Centrale thema’s evaluatie passend onderwijs, nog geen eindconclusies

Het NRO publiceert in het kader van de evaluatie passend onderwijs een aantal samenvattende studies waarvan het eerste deel in […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video