po vo
9 december 2020

Intervisietraject voor leidinggevenden passend onderwijs

De jaarlijkse 24-uursbijeenkomst kon dit jaar helaas niet doorgaan. Op deze bijeenkomst is er normaal gesproken, naast een inhoudelijk gedeelte, ook ruimte voor gesprek en uitwisseling van ervaringen en knelpunten om zo van elkaar te kunnen leren. Om leidinggevenden passend onderwijs toch de gelegenheid te bieden met elkaar in gesprek te gaan, willen Netwerk LPO, Sectorraad SWV VO en Steunpunt Passend Onderwijs dit schooljaar gezamenlijk een (digitaal) intervisietraject organiseren.

De bedoeling is met elkaar landelijke thema’s, dilemma’s en leerpunten te bespreken die voortkomen uit de Verbeteraanpak Passend Onderwijs. We willen daarbij ook graag vooruit kijken (wat zijn thema’s die de komende jaren gaan spelen?) en het snijvlak opzoeken tussen voorschool en PO, en PO en VO.

De intervisie

Wij denken aan een indeling in groepen van maximaal acht personen waarmee we in de eerste helft van komend jaar drie maal (digitaal) bij elkaar willen komen in bijeenkomsten van 2 à 2,5 uur. Een vierde bijeenkomst vindt dan plaats na de zomer en zal in het teken staan van een terugkoppeling en uitwisseling van wat de gesprekken in de verschillende groepen hebben opgeleverd. De hoofdlijnen kunnen we terug laten komen op de 24-uursbijeenkomst van eind 2021.

De bijeenkomsten volgen de structuur van een peer review: een verdiepend gesprek met vakgenoten, waarin je probeert samen te begrijpen hoe dingen in elkaar zitten. Wij stellen ons voor dat op elke bijeenkomst de vertegenwoordigers van twee SWV-en een praktijksituatie presenteren waarvan ze willen leren. De vertegenwoordigers van de andere SWV-en reageren hierop, vertellen wat hen opvalt en geven adviezen. Aan het einde van de bijeenkomst vatten de gespreksleiders de inzichten en leerpunten samen.

Uitvraag

Het netwerk LPO en de sectorraad SWV VO peilen de belangstelling voor deelname aan het intervisietraject. Belangstellenden kunnen voor meer informatie contact opnemen met het Netwerk LPO (secretariaat@netwerklpo.nl) of de Sectorraad SWV VO.


Nieuws 21 januari 2021

Inschrijving geopend voor Intervisietraject leidinggevenden passend onderwijs

In deze bijzondere periode is de behoefte groot om met elkaar – als leidinggevenden van swv’s – te sparren over […]

Meer lezen »

Nieuws 21 januari 2021

Uitwisselingsbijeenkomst ‘Anders Organiseren’

Veel scholen in het primair onderwijs zijn bezig, of zoeken naar manieren, om hun onderwijs anders te organiseren. Om scholen […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video