po vo
3 november 2016

Interview Marc Dullaert: “Een leerling is niet zomaar ineens een thuiszitter”

Het zal de lezers van deze website niet zijn ontgaan dat voormalig kinderombudsman Marc Dullaert aanjager is van het thuiszitterspact. Momenteel reist hij door het land om een beeld te krijgen van de stand van zaken en vast te stellen op welke aspecten hij zijn aanjaagactiviteiten de rest van het jaar zal richten. Wat valt hem zoal op?

“Allereerst zie ik dat de aanpak van gemeenten en regio’s sterk verschilt. Er zijn gemeenten die een zeer voortvarend thuiszittersbeleid hebben en waar partijen goed samenwerken, maar er zijn ook regio’s waar nog geen goede samenwerking tot stand is gekomen om de problematiek te lijf te gaan. Soms is het zelfs niet duidelijk hoeveel leerlingen er thuis zitten, al heeft de inspectie onlangs gemeld dat samenwerkingsverbanden hier steeds beter zicht op krijgen. Die verschillen tussen gemeenten zijn echt enorm. Ik heb dat in de Volkskrant (3 oktober 2016) een ‘bijna schizofrene situatie’ genoemd.”

Onderwijs-zorgarrangementen

In gemeenten waar het wél lukt om het aantal thuiszitters terug te dringen, ziet Dullaert een aantal overeenkomsten. “Hier richten gemeenten, samenwerkingsverbanden en scholen zich sterk op het voorkomen van het thuiszitten. Ze voeren een actief verzuimbeleid en grijpen vroeg in, zodat de verzuimer geen thuiszitter wordt. Zo’n preventieve aanpak is essentieel , want een kind is niet zomaar ineens een thuiszitter. Daar gaat een heel proces aan vooraf.”

Verder valt het Dullaert op dat passend onderwijs en jeugdhulp in deze gemeenten hand in hand gaan. “Daar waar het goed gaat, zie je dat er wordt gewerkt met zogenaamde onderwijs-zorgarrangementen, die dwars door de financiële en beleidsmatige schotten heen worden uitgevoerd, naadloos aansluitend bij de ondersteuningsbehoeften van de individuele leerling. Dat werkt ongelofelijk goed.”

Pingpongbal

Als het gaat om het terugdringen van het aantal thuiszitters, benadrukt Dullaert ook het belang van de positie van de samenwerkingsverbanden. Hun positie is, zo heeft hij gezien, niet altijd even sterk. “Ook daarin zijn er grote verschillen. Samenwerkingsverbanden die van het bestuur een duidelijk mandaat hebben, kunnen veel flexibeler en slagvaardiger opereren dan samenwerkingsverbanden die als een pingpongbal voor elk wissewasje terug moeten naar het bestuur.”

Kind altijd leidend

Daarnaast is het belangrijk dat samenwerkingsverbanden vroegtijdig worden betrokken bij alle interventies en maatregelen, vindt Dullaert. “Of het nu gaat om registratie van het verzuim, om het samenstellen van onderwijs-zorgtrajecten of om vrijstellingen. Zo is het niet effectief als de gemeente vrijstellingen afgeeft zonder overleg met het samenwerkingsverband, want hoe meer mensen en partijen zich over een casus buigen, hoe groter de kans is dat er voor een leerling toch een passende plek wordt gevonden. Gelukkig zien we dat gemeenten en samenwerkingsverbanden steeds meer samen optrekken. En – misschien wel het belangrijkste – dat ze de specifieke onderwijsbehoeften van het kind leidend laten zijn. Een ouder zei het treffend: “Mijn kind is niet op te delen in beleidsterreinen.”


Nieuws 14 oktober 2020

Fonds voor nieuwkomersleerkrachten

LOWAN meldt dat leerkrachten die werken in het nieuwkomersonderwijs vóór 15 november hun idee kunnen indienen bij de ‘werkgroep Vluchteling […]

Meer lezen »

Nieuws 14 oktober 2020

Interview met Anja Folmer: zorgcoördinator op het ‘Gerrit Rietveld College’

In een interview met Steunpunt Passend Onderwijs vertelt zorgcoördinator Anja Folmer over voorlichtingsbijeenkomsten aan docenten. Leerlingen van het Utrechtse Gerrit […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video