Banner

De Scan Passend Onderwijs is een zelfevaluatie-instrument en geeft inzicht in passend onderwijs op jouw school. Wat gaat goed? Welke aandachtspunten zijn er en waar liggen de risico’s? Op basis van deze input kun je met elkaar het gesprek voeren over de kwaliteit van de processen en de samenwerking rond passend onderwijs. Door de scan op school breed uit te zetten (management, leraren, ondersteuners, ouders) krijg je een totaalbeeld van de huidige situatie van passend onderwijs op school.