Banner

De Scan bestuurlijke samenwerking is een zelfevaluatie-instrument dat management, bestuur, deelnemende besturen en intern toezicht van het samenwerkingsverband input geeft om het gesprek met elkaar te voeren over de kwaliteit van de processen en de samenwerking binnen het samenwerkingsverband. De scan legt de resultaten van de respondenten naast elkaar en geeft weer hoe de deelnemers van het samenwerkingsverband de samenwerking ervaren. De resultaten geven mogelijk handvatten om de kwaliteit van de samenwerking te verbeteren. Ook levert de scan input voor het maken van een SWOT-analyse en een werkplan met concrete acties en een tijdsplanning.