Banner

De Collegiale Ontwikkelingsgerichte visitatie Passend Onderwijs (COP) is een hulpmiddel om de stand van zaken rond passend onderwijs in de school in kaart te brengen. De visitatie is met name gericht op de organisatie en invulling van de (extra) ondersteuning op de school. Ter voorbereiding op de visitatie vult de school de ondersteuningsscan in. Op basis van de resultaten van de scan formuleert  de school een ontwikkelingsvraag die als uitgangspunt dient voor de visitatie.