Banner

De Collegiale Ontwikkelingsgerichte visitatie Passend Onderwijs (COP) is een hulpmiddel om de stand van zaken rond passend onderwijs in de school in kaart te brengen. De visitatie is met name gericht op de organisatie en invulling van de (extra) ondersteuning op de school. Ter voorbereiding op de visitatie vult de school de ondersteuningsscan in. Op basis van de resultaten van de scan formuleert de school een ontwikkelingsvraag die als uitgangspunt dient voor de visitatie.

Ga je voor het eerst een scan uitzetten als voorbereiding op een collegiale visitatie, dan sturen we je graag door naar de nieuwe, verbeterde scan. Heb je eerder de Ondersteuningsscan uitgezet en wil je inloggen op jouw resultaten of een nieuwe scan uitzetten om te vergelijken met de eerdere resultaten, dan kan je inloggen op deze pagina.