Banner

In Zuid-Limburg kunnen 4-jarige kinderen met extra ondersteuningsbehoeften terecht in een van de negen zogenoemde ‘startklassen’. Inzet is dat deze kleuters, dankzij de interprofessionele inzet van onderwijs en jeugdzorg, binnen een jaar doorstromen naar een reguliere, thuisnabije basisschool. Drie betrokkenen vertellen over deze twee jaar durende pilot, die in het schooljaar 2020-2021 van start is gegaan: Doreen Kersemakers (directeur swv Primair Passend Onderwijs Maastricht Heuvelland en Parkstad), Adri Rooijakkers (onderwijsadviseur van schoolbestuur MOVARE) en Anki Pihler (manager Transformatie bij Jeugdcoöperatie Jens).