Banner

De samenwerkingsverbanden in deze bundel hebben verschillende keuzes gemaakt bij de bestuurlijke inrichting van het samenwerkingsverband, en hebben daar ook verschillende redenen voor. Samenwerkingsverbanden zijn continu in ontwikkeling. De betrokkenen staan stil, reflecteren, kiezen een richting en stellen deze bij als het nodig is. Ze doen dat vanuit de drive om hun maatschappelijke opdracht uit te voeren: alle leerlingen goed onderwijs en goede ondersteuning bieden. In deze editie van Verrassend Passend zijn zes voorbeelden uit de praktijk beschreven.