Banner

Horende, slechthorende en dove kinderen gaan in de regio Vught/Sint Michielsgestel samen naar de Twinschool. De besturen van Kentalis en van obs De Bolster hebben hiertoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De deskundigheid van het regulier onderwijs en de deskundigheid van het special onderwijs (cluster 2) worden bij elkaar gebracht. In samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen en de Kentalis Academie worden de praktijk en de bevindingen van de Twinschool wetenschappelijk onderzocht.