Banner

Al lang voordat de wet passend onderwijs inging, opende in Venlo de Talentencampus voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De Talentencampus biedt kinderopvang, kinderopvang speciaal, basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs (de vroegere clusters 3 en 4), buitenschoolse opvang en naschoolse opvang. In dit praktijkvoorbeeld vertelt directeur Frans Vullings over de idealen en de werkwijze van de Talentencampus.