Banner

Dit praktijkvoorbeeld beschrijft de werkwijze van de symbioseklassen op het Teylingen College in Voorhout. Vso-leerlingen (cluster 4) volgen de avo-vakken in een vaste groep van maximaal 12 leerlingen, op een vaste plek in het gebouw. De praktijkvakken volgen ze in de reguliere setting, waarbij ze coaching en extra begeleiding krijgen. Inzet is dat deze leerlingen een regulier vmbo-diploma (basis of kader) halen.