Banner

Dit stappenplan (Amsterdamse verzuimaanpak) laat zien welke actie je op welk moment kunt ondernemen en met wie je kunt samenwerken om een leerling te helpen om weer naar school te gaan. Zie ook de presentatie van Laura Thomassen in de bijeenkomst van de leergemeenschap preventie (van thuiszitten) op 4 februari 2021.