Banner

Deze special in de serie Verrassend passend (2018) beschrijft de governancemodellen van acht samenwerkingverbanden op basis van gesprekken met betrokkenen. Wat is kenmerkend voor het governancemodel? Hoe werkt het in de praktijk? Wat zijn de voor- en nadelen?