Banner

Steeds vaker slaan onderwijs en jeugdhulp de handen ineen. Maar doordat onderwijs en jeugdhulp onder verschillende wetten en regels vallen, is dat niet altijd eenvoudig. Zo is het vaak lastig om budgetten samen te voegen en goede financieringsafspraken te maken om een gezamenlijke aanpak te realiseren. Over die financiële kant van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp gaat deze special van Verrassend Passend. De bundel bevat acht voorbeelden van scholen, samenwerkingsverbanden, jeugdhulpinstellingen en gemeenten die het is gelukt om, ondanks de wettelijke barrières, te komen tot een gezamenlijke aanpak en financiering.