Banner

Onder het motto: ‘kennis en expertise verbindt ons’ volgen in Ochten leerlingen van regulier basisonderwijs (Sébaschool), speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 (Rehoboth Onderwijs & Zorg) onderwijs onder hetzelfde dak als kinderen van de Dagbehandeling Jonge Kind (DJK) en kinderen van de peuterspeelzaal. Dit praktijkvoorbeeld beschrijft hoe dat in z’n werk gaat en welke afspraken de samenwerkende partners hebben gemaakt zodat voor ieder kind de juiste zorg en ondersteuning beschikbaar is in de eigen regio.