Banner

Sinds 2009 leren en ontwikkelen leerlingen van regulier basisonderwijs (Sébaschool), speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 (Rehoboth Onderwijs & Zorg) onder hetzelfde dak als kinderen van de Dagbehandeling Jonge Kind (DJK) en kinderen van de peuterspeelzaal. Dit gebeurt onder het motto: ‘kennis en expertise verbindt ons’. Kinderen worden ‘uitgewisseld’, er worden gezamenlijk activiteiten georganiseerd en er is een gemeenschappelijke personeelskamer. Ieder bestuur heeft zijn eigen personeel in dienst en beheert zijn eigen gebouw. De samenwerking vindt plaats op het niveau van de directie, het personeel en binnen de groepen. Zo is er voor ieder kind de juiste zorg en ondersteuning beschikbaar in de eigen regio.