Banner

Prisma is sinds 1 augustus 2016 een geïntegreerde school voor speciaal onderwijs (so) en speciaal basisonderwijs (sbo). Dat houdt in dat er verschillende types gespecialiseerd onderwijs verenigd zijn in één vernieuwende school. We zijn ontstaan uit de samenvoeging van so cluster 3 de Schakel, so cluster 4 de Ambelt en sbo de Trimaran. Het verantwoordelijke bestuur, Stichting PC (V)SO Kampen en omstreken, ziet dit als een eerste stap op weg naar inclusief onderwijs, ofwel de volledige integratie van regulier en speciaal (basis)onderwijs in Kampen.