Banner

Welke informatie over leerlingen mogen we wel en niet delen? En welke voorwaarden gelden daarbij? Eind september 2021 tekenden de wethouders van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in deze regio en bestuurders van onderwijs- en jeugdhulporganisaties een privacy convenant. We praten met drie kartrekkers van deze ontwikkeling: Karin van der Velden, directeur-bestuurder samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord V(S)O, Bea Tuitert en Martine van Bokkem, respectievelijk jurist en onderwijsbeleidsadviseur van de gemeente Vlaardingen.