Banner

Uitval en verwijzingen naar het vso voorkomen en de ondersteuningsstructuur in de school versterken. Dat is de inzet van het ‘Plustraject’, een proeftuin van samenwerkingsverband Amstelland en De Meerlanden, waarin het Amstelveen College en het Altra College Haarlemmermeer (vso) nauw samenwerken. Na een pilot van anderhalf jaar vertellen de twee projectleiders Loes Hortensius en Jorien Galesloot over de opzet, de bevindingen en het vervolg van de pilot. Emiel Helmich (Sardes) volgde de pilot en voerde de evaluaties uit.