Banner

Komen er normaal gesproken tussen de 30 en 40 mensen naar de ‘achterbanbijeenkomsten’ die de OPR van samenwerkingsverband PO Friesland jaarlijks organiseert, bij de online variant in maart 2021 waren er welliefst 150 deelnemers aanwezig. Corona was de aanleiding om de bijeenkomst deze keer vorm te geven als webinar. Ludo Abbink, directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband, en Ilona Duursma, interim voorzitter van de OPR, vertellen erover.